EPLÜ korraline üldkoosolek toimus 18.05.2018. a Män

EPLÜ korraline üldkoosolek toimus 18.05.2018. a Män

EPLÜ korraline üldkoosolek toimus 18.05.2018. a Männiku lasketiiru õppeklassis. Kohal oli 9 regiooni liiget 15-st ja seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Koosolek otsustas:

1) Kinnitada Ühingu 2017. a positiivse tulemiga lõppenud majandusaasta aruanne.

Otsuse poolt 9 häält, vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.

2) Mitte kustutada Ühingu kodukorrast punkt 7.15, mille kohaselt peab ka level II võistluse jaoks esitama laskeharjutuse joonise IS-i;

Otsuse poolt 5 häält, vastu 4 häält, erapooletu 0 häält.

3) Mitte kustutada Ühingu kodukorrast punkt 7.16, mille kohaselt tuleb peale level II võistlust edastada RM raport.

Otsuse poolt 7 häält, vastu 1 hääl, erapooletu 1 hääl.

4) Täiendada Ühingu kodukorda isikuandmete klausliga, mis annab Ühingule õiguse avaldada turvalise laskuriga seotud isikuandmeid regiooni infosüsteemis ning turvaline laskur annab nõusoleku avalikustada kõikidele isikutele võistlusprotokolle.

Otsuse poolt 9 häält, vastu- ja erapooletuid hääli ei olnud.

5) Arvata MTÜ Kroonu Klubi välja Ühingu liikmete hulgast Ühingu põhikirja p 3.7 alusel.

Otsuse poolt 9 häält, vastu- ja erapooletuid hääli ei olnud.

6) Anda Ühingu juhatusele luba pidada teiste regioonidega läbirääkimisi Läänemere level IV võistluse loomiseks.

Otsuse poolt 9 häält, vastu- ja erapooletuid hääli ei olnud.

7) Anda Ühingu juhatusele luba lükata edasi infosüsteemi arendus, sest IPSC peakorter kavandab globaalse infosüsteemi arendust ja meil ei ole otstarbekas oma väheseid vahendeid kasutada arenduseks, mis paari aasta pärast enam võibolla kasutusel ei ole.

Otsuse poolt 9 häält, vastu- ja erapooletuid hääli ei olnud.

8) Otsustati kehtestada tähtaeg, mille kohaselt turvaline laskur tohib olla ilma klubita maksimaalselt 3 kuud. Kui 3 kuu jooksul laskur klubi liikmeks ei astu, siis kustutatakse ta infosüsteemist turvaliste laskurite nimekirjast.

Otsuse poolt 9 häält, vastu- ja erapooletuid hääli ei olnud.

9) Otsustati kohustada Ühingu juhatust leidma lahendus makselingi kasutuselevõtuks, mis välistaks võistlusele registreerumise ilma osavõtutasu tasumata. Täiendada registreerumise kinnituskirja laskuri kohustustega võistluse korraldaja ees.

Otsuse poolt 9 häält, vastu- ja erapooletuid hääli ei olnud.

10) Anda Ühingu juhatusele õigus kasutada Ühingu vara tsiviilasjaga nr 2-18-5797 (Yuri Petrov`i hagi EPLÜ vastu) seotud menetluskulude kandmiseks.

Otsuse poolt 9 häält, vastu- ja erapooletuid hääli ei olnud.

Lugupidamisega

EPLÜ juhatus

Оцените новость

  • Ваша оценка
Итоги:
Проголосовало людей:

Оставить комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.