Eesti Practical-laskmise Ühing, registrikood 80201273

Eesti Practical-laskmise Ühing, registrikood 80201273

Eesti Practical-laskmise Ühing, registrikood 80201273 (edaspidi nimetatud kui „Ühing“) üldkoosolek toimub 18. mail 2018. a algusega kell 18.30 Männiku lasketiiru õppeklassis.

Koosoleku päevakorras on:

1) Ühingu 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine.

Ühingu juhatus teeb ettepaneku kinnitada Ühingu 2017. a majandusaasta aruanne.

2) Ühingu kodukorra muutmine.

Ühingu juhatus teeb liikmetelt saadud soovide põhjal ettepaneku kustutada Ühingu kodukorrast punktid 7.15 ja 7.16.

Täiendada Ühingu kodukorda punktiga, mille kohaselt on Ühingul õigus töödelda laskurite isikuandmeid;

Täiendada Ühingu kodukorda punktiga, mille kohaselt suurvõistlusele, millele regioon paneb välja Eesti esindusvõistkonna, registreerunud laskur võtab kohustuse selle eest tasuda ja kui laskurist tuleneval põhjusel ta võistlema ei lähe, siis kohustus tasuda jääb talle alles;

3) Kroonu Klubi väljaarvamine Ühingust.

Kroonu Klubil pole pikemat aega juhatust. Kroonu Klubi ei ole Ühingule tasunud eelmise aasta May-Day võistluse tasu ning võlausaldajatele võistlusega seotud võlgnevusi. Selline tegevus kahjustab Ühingu mainet ning sellist liiget ei ole mõistlik Ühingu liikmete hulgas pidada ja tolereerida. Ühingu juhatus teeb ettepaneku Kroonu Klubi Ühingu liikmete hulgast välja arvata.

4) Juhatusele volituse andmine läbirääkimiste pidamiseks Läänemere level IV võistluse loomiseks.

Soomlased on teinud ettepaneku luua uus Läänemerd ümbritsevate riikide level IV meistrivõistlused, mis roteeruks erinevate riikide vahel. Eestis oleks mõistlik selles osaleda.

5) Juhatusele volituse andmine IS-i arendamise edasilükkamiseks.

Peakorterist on saadud informatsioon, et luuakse ülemaailmne infosüsteem, mis asendaks suures osas meie IS-i. Seega ei ole senikaua, kuni selgub globaalse IS-i loomine, mõistlik panustada meie rahalisi vahendeid siseriikliku IS-i arendusse.

Kes soovib päevakorda täiendada, siis esitage täiendused hiljemalt 18.04.2018. a aadressil juhatus@ipsc.ee.

Lugupidamisega,

EPLÜ juhatus

Оцените новость

  • Ваша оценка
Итоги:
Проголосовало людей:

Оставить комментарий

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.